Rekrutacja do przedszkola w Szczecinku

Drodzy Rodzice, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych dzieci z rocznika 2018, na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (wypełniacie Państwo danymi dziecka) w rubryce III „szczegóły wsparcia” proszę zaznaczyć osoba bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się. Prosimy wypełniać tylko białe pola,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • deklaracja udziału w projekcie,
  • regulamin.

Do wglądu:

  • umowa projektowa (prosimy nie wypełniać)

Dokumenty można składać osobiście w Przedszkolu Niepublicznym Edukoland, ul. Podwale 1, 78-400 Szczecinek, w godz. 8:00-16:00

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Deklaracja
Regulamin
Umowa (nie wypełniać)
MASZ PYTANIA?
edukoland@edukoland.pl