TO WSZYSTKO W CENIE CZESNEGO:

Długie godziny otwarcia

Zadbamy o Twoje dziecko w godzinach od 6:30 do 16:30.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Codzienne zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.

KUCHCIKOWO

Zajęcia kulinarne, podczas których uczymy się gotować ulubione potrawy.

TAŃCE

Tańczymy, a przy tym ćwiczymy koordynację ruchową, gibkość i skoczność.

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Codzienna gimnastyka m. in. Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

EVENTY

Wycieczki do teatru, muzeum, kina, bale, dyskoteki, wizyty ciekawych gości.

Zajęcia logopedyczne

Opieka wykwalifikowanego logopedy – zajęcia prowadzone w ramach potrzeb.

RYTMIKA Z GIMNASTYKĄ

Rozwijamy inteligencję muzyczną dzieci i wrażliwość na dźwięki.

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

Zabawy muzyczno – ruchowe na podstawie metody Dobrego Startu.

TECHNIKI PARATEATRALNE

Drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.

RELAKSACJA

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

KODOWANIE

Zajęcia matematyczne.

CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA

Program „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zajęcia teatralne

Wspieramy rozwój dziecka poprzez zabawę w teatr i odgrywanie ról.

ORGANIZACJA URODZIN

Urodziny każdego dziecka to dla nas święto, które przeżywamy wspólnie.

J. ANGIELSKI

Angielskiego uczymy poprzez zabawę – efektywnie i przyjaźnie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-SENSORYCZNE

Codzienne zajęcia usprawniające rozwój manualny dziecI.

JOGA

Zajęcia redukujące stres, ułatwiające koncentrację i wzmacniające kręgosłup.

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Edukacja matematyczna wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

ZABAWY BADAWCZE

Różnego rodzaju doświadczania oraz obserwacje przyrodnicze.

PROGRAM DALTOŃSKI

Nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

„Przyjaciele Zippiego”

Program rozwijający emocje – 5 i 6 latki.

Nauka czytania

Zabawy z czytaniem na podstawie Odimiennej nauki czytania wg. J. Majchrzak.

PLANETA DZIECI

Zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej.

PEDAGOGIKA ZABAWY „KLANZA”

Wsparcie dzieci w ich indywidualnym rozwoju.

METODA DOBREGO STARTU

Usprawnianie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczny-ruchowego.

CZESNE

W roku przedszkolnym 2020/2021 miesięczne czesne za pobyt dziecka wraz z wyżywieniem wynosi 250 zł.

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu oraz wszystkie wycieczki, wyjścia do teatru, kina oraz wizyty ciekawych gości w przedszkolu.

Opłata administracyjna wynosi 250zł (płatne raz do roku przy podpisywaniu umowy). Opłata obejmuje m. in. organizację urodzin dziecka, ubezpieczenie NNW (na terenie całego kraju, 7 dni w tygodniu, 24h na dobę), prezenty, podręczniki oraz wyprawkę plastyczną na dany rok szkolny.

CZESNE + WYŻYWIENIE

250 zł

miesięcznie

ADMINISTRACYJNE

250 zł

raz do roku

ODWIEDŹ NASZE PRZEDSZKOLE

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

tel. 604 497 506

email: przedszkole@edukoland.pl

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości – WSIP

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej :

 • wychowanie w duchu wartości,
 • nowoczesna odsłona Metody dobrego startu
 • atrakcyjne zabawy z kodowaniem
 • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

Planeta dzieci.  Trzylatek

 • karty pracy część 1 – 2,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie.

Planeta dzieci.  Czterolatek.

 • karty pracy część 1 – 2,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie.

Planeta dzieci.  Pięciolatek.

 • karty pracy część 1 – 4,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie,
 • zeszyt grafomotoryczny,
 • alfabet z obrazkami.

Planeta dzieci.  Sześciolatek.

 • karty pracy część 1 – 4,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie,
 • czytanie i pisanie,
 • liczenie,
 • alfabet z obrazkami.

Metoda dobrego startu

Metoda, która w założeniu łączy:

 • słuch (pracę z piosenką),
 • ruch (zajęcia ruchowe),
 • wzrok (analizę wzorów),
 • dotyk (wodzenie palcem po śladzie),
 • sprawność manualną (kreślenie wzorów).

Jej celem jest usprawnianie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno – ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

Plan daltoński

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy dziecka. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości przedszkolaka, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność  zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Helen Parkhurst twórczyni planu Daltońskiego oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

 1. Nauka wolności – odpowiedzialności
 2. Nauka samodzielności
 3. Nauka współpracy

Dziecięca matematyka wg. koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Program edukacji matematycznej  obejmuje następujące kręgi tematyczne: 

 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. 
 2. Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej.
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym sześciolatkom. Będzie to potrzebne w szkole, a także w życiu codziennym.
 6. Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzanie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach.
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. Obejmuje także kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.
 9. Mierzenie płynów – to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej.
 10. Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach sześciolatków.
 11. Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci.
 12. Zapisywanie czynności matematycznych

Przyjaciele Zippiego.

Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Program Czytające przedszkola – Cała Polska czyta dzieciom.

Program ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, … Głośne czytanie to łatwy, tani, przyjazny dziecku i skuteczny sposób mądrego wychowywania dzieci i budowania ich zasobów wewnętrznych. Czytanie dzieciom jest coraz bardziej potrzebne nie tylko z powodu szybkiego obniżania się poziomu czytelnictwa, lecz także alarmującego pogorszenia się umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Współczesne dzieci i nastolatki coraz mniej czytają, mają też narastające problemy z rozumieniem języka i mówieniem. Przyczyną jest brak dostatecznych doświadczeń językowych w dzieciństwie. 

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy relaksacyjne służą rozładowaniu napięć i walce ze stresem. Należy pamiętać, że naturalnym sposobem radzenia sobie ze stresem u dziecka jest zabawa i jeśli będzie ona odpowiednio przygotowana  i poprowadzona zapewni pożądane efekty.  Prowadzimy je  w momencie, kiedy obserwujemy u dzieci napięcie emocjonalne wyrażające się nadpobudliwością psychoruchową, po zabawach wymagających wysiłku fizycznego i psychofizycznego, po zabawach i ćwiczeniach pobudzających. Najczęściej chodzi wtedy o odpoczynek bierny i wyrównanie oddechu.

Metod ruchu rozwijającego – W. Sherborne.

Podstawą metody jest ruch i kontakt z dorosłym. Wielu dorosłych i dzieci ceni w metodzie prostotę i naturalność oraz sporą dawkę radosnej zabawy. Jest bardzo rozpowszechniona i popularna w Polsce, wykorzystywana głównie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, jako metoda wspomagająca terapię.

Pedagogika zabawy „Klanza”.

Celem tej metody wychowania dziecka jest przede wszystkim wsparcie dzieci  w ich indywidualnym rozwoju. Pod uwagę bierze się także kształcenie umiejętności społecznych oraz rozwijanie zainteresowań dziecka przez zabawę. Do cech charakterystycznych dla tej metody zaliczamy: radość, wspólne odkrywanie, pobudzanie do wartościowego przeżywania zabawy zamiast rywalizacji i tworzenia zależności. Działania wychowawcze w tej metodzie mają na celu angażowanie zmysłów dziecka podczas zabawy, nauki wyrażania siebie poprzez ruch czy taniec. Pedagogika zabawy Klanza sprzyja także wzajemnym relacjom i budowaniu szczerej więzi wychowanków pomiędzy sobą.

ODWIEDŹ NASZE PRZEDSZKOLE

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

tel. 604 497 506

email: przedszkole@edukoland.pl