TO WSZYSTKO W CENIE CZESNEGO:

Długie godziny otwarcia

Zadbamy o Twoje dziecko w godzinach od 6:30 do 17:00.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Codzienne zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.

KUCHCIKOWO

Zajęcia kulinarne, podczas których uczymy się gotować ulubione potrawy.

TAŃCE

Tańczymy, a przy tym ćwiczymy koordynację ruchową, gibkość i skoczność.

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Codzienna gimnastyka m. in. Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

EVENTY

Wycieczki do teatru, muzeum, kina, bale, dyskoteki, wizyty ciekawych gości.

WARSZTATY

Organizujemy warsztaty i przedstawienia Pomysłowej Fabryki.

Zajęcia logopedyczne

Opieka wykwalifikowanego logopedy – zajęcia prowadzone w ramach potrzeb.

RYTMIKA Z GIMNASTYKĄ

Rozwijamy inteligencję muzyczną dzieci i wrażliwość na dźwięki.

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

Zabawy muzyczno – ruchowe na podstawie metody Dobrego Startu.

TECHNIKI PARATEATRALNE

Drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.

RELAKSACJA

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

KODOWANIE

Zajęcia matematyczne.

CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA

Program „Cała Polska czyta dzieciom”.

METODA DOBREGO STARTU

Usprawnianie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczny-ruchowego.

MAŁE GRUPY

Tworzymy niewielkie grupy, zrównoważone pod kątem płci.

MINI KONCERTY

Comiesięczne koncerty umuzykalniające muzyków filharmonii koszalińskiej.

Zajęcia teatralne

Wspieramy rozwój dziecka poprzez zabawę w teatr i odgrywanie ról.

J. HISZPAŃSKI

Uczymy hiszpańskiego – języka używanego na 7 kontynentach.

ORGANIZACJA URODZIN

Urodziny każdego dziecka to dla nas święto, które przeżywamy wspólnie.

J. ANGIELSKI

Angielskiego uczymy poprzez zabawę – efektywnie i przyjaźnie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-SENSORYCZNE

Codzienne zajęcia usprawniające rozwój manualny dziecI.

JOGA

Zajęcia redukujące stres, ułatwiające koncentrację i wzmacniające kręgosłup.

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Edukacja matematyczna wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

ZABAWY BADAWCZE

Różnego rodzaju doświadczania oraz obserwacje przyrodnicze.

PROGRAM DALTOŃSKI

Nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

„Przyjaciele Zippiego”

Program rozwijający emocje – 5 i 6 latki.

Nauka czytania

Zabawy z czytaniem na podstawie Odimiennej nauki czytania wg. J. Majchrzak.

PLANETA DZIECI

Zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej.

PEDAGOGIKA ZABAWY „KLANZA”

Wsparcie dzieci w ich indywidualnym rozwoju.

CZESNE

W roku przedszkolnym 2020/2021 miesięczne czesne za pobyt dziecka wynosi 650zł + stawka żywieniowa 12 zł za dzień, podlegająca zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu, usługę video monitoringu oraz wszystkie wycieczki, wyjścia do teatru, kina oraz wizyty ciekawych gości w przedszkolu.

Opłata administracyjna wynosi 250zł (płatne raz do roku przy podpisywaniu umowy). Opłata obejmuje m. in. organizację urodzin dziecka, ubezpieczenie NNW (na terenie całego kraju, 7 dni w tygodniu, 24h na dobę), prezenty, podręczniki oraz wyprawkę plastyczną na dany rok szkolny.

CZESNE

650 zł

miesięcznie

ADMINISTRACYJNE

250 zł

raz do roku

WYŻYWIENIE

12 zł

dziennie

ODWIEDŹ NASZE PRZEDSZKOLE

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

tel. 604 497 506

email: przedszkole@edukoland.pl

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości – WSIP

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej :

 • wychowanie w duchu wartości,
 • nowoczesna odsłona Metody dobrego startu
 • atrakcyjne zabawy z kodowaniem
 • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

Planeta dzieci.  Trzylatek

 • karty pracy część 1 – 2,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie.

Planeta dzieci.  Czterolatek.

 • karty pracy część 1 – 2,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie.

Planeta dzieci.  Pięciolatek.

 • karty pracy część 1 – 4,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie,
 • zeszyt grafomotoryczny,
 • alfabet z obrazkami.

Planeta dzieci.  Sześciolatek.

 • karty pracy część 1 – 4,
 • wyprawka na dobry start,
 • kodowanie,
 • czytanie i pisanie,
 • liczenie,
 • alfabet z obrazkami.

Metoda dobrego startu

Metoda, która w założeniu łączy:

 • słuch (pracę z piosenką),
 • ruch (zajęcia ruchowe),
 • wzrok (analizę wzorów),
 • dotyk (wodzenie palcem po śladzie),
 • sprawność manualną (kreślenie wzorów).

Jej celem jest usprawnianie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno – ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

Plan daltoński

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy dziecka. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości przedszkolaka, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność  zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Helen Parkhurst twórczyni planu Daltońskiego oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

 1. Nauka wolności – odpowiedzialności
 2. Nauka samodzielności
 3. Nauka współpracy

Dziecięca matematyka wg. koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Program edukacji matematycznej  obejmuje następujące kręgi tematyczne: 

 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. 
 2. Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej.
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym sześciolatkom. Będzie to potrzebne w szkole, a także w życiu codziennym.
 6. Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzanie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach.
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. Obejmuje także kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.
 9. Mierzenie płynów – to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej.
 10. Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach sześciolatków.
 11. Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci.
 12. Zapisywanie czynności matematycznych

Przyjaciele Zippiego.

Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Program Czytające przedszkola – Cała Polska czyta dzieciom.

Program ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, … Głośne czytanie to łatwy, tani, przyjazny dziecku i skuteczny sposób mądrego wychowywania dzieci i budowania ich zasobów wewnętrznych. Czytanie dzieciom jest coraz bardziej potrzebne nie tylko z powodu szybkiego obniżania się poziomu czytelnictwa, lecz także alarmującego pogorszenia się umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Współczesne dzieci i nastolatki coraz mniej czytają, mają też narastające problemy z rozumieniem języka i mówieniem. Przyczyną jest brak dostatecznych doświadczeń językowych w dzieciństwie. 

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy relaksacyjne służą rozładowaniu napięć i walce ze stresem. Należy pamiętać, że naturalnym sposobem radzenia sobie ze stresem u dziecka jest zabawa i jeśli będzie ona odpowiednio przygotowana  i poprowadzona zapewni pożądane efekty.  Prowadzimy je  w momencie, kiedy obserwujemy u dzieci napięcie emocjonalne wyrażające się nadpobudliwością psychoruchową, po zabawach wymagających wysiłku fizycznego i psychofizycznego, po zabawach i ćwiczeniach pobudzających. Najczęściej chodzi wtedy o odpoczynek bierny i wyrównanie oddechu.

Metod ruchu rozwijającego – W. Sherborne.

Podstawą metody jest ruch i kontakt z dorosłym. Wielu dorosłych i dzieci ceni w metodzie prostotę i naturalność oraz sporą dawkę radosnej zabawy. Jest bardzo rozpowszechniona i popularna w Polsce, wykorzystywana głównie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, jako metoda wspomagająca terapię.

Pedagogika zabawy „Klanza”.

Celem tej metody wychowania dziecka jest przede wszystkim wsparcie dzieci  w ich indywidualnym rozwoju. Pod uwagę bierze się także kształcenie umiejętności społecznych oraz rozwijanie zainteresowań dziecka przez zabawę. Do cech charakterystycznych dla tej metody zaliczamy: radość, wspólne odkrywanie, pobudzanie do wartościowego przeżywania zabawy zamiast rywalizacji i tworzenia zależności. Działania wychowawcze w tej metodzie mają na celu angażowanie zmysłów dziecka podczas zabawy, nauki wyrażania siebie poprzez ruch czy taniec. Pedagogika zabawy Klanza sprzyja także wzajemnym relacjom i budowaniu szczerej więzi wychowanków pomiędzy sobą.

ODWIEDŹ NASZE PRZEDSZKOLE

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

tel. 604 497 506

email: przedszkole@edukoland.pl