Dlaczego warto wybrać placówki Edukoland?

Atmosfera

Ciepłe i przytulne sale edukacyjne.

Zabawa

Spędzamy czas kreatywnie.

Bezpieczeństwo

Placówka pod stałym nadzorem kuratorium oświaty.

Kwalifikacje

Kadra z wykształceniem psych.-pedagogicznym.

Edukacja

Najwięcej zajęć dodatkowych w cenie czesnego.

Zdrowa żywność

Wyżywienie dostosowane do potrzeb dziecka.

Doświadczenie

Już ponad 9 lat wspieramy rozwój dzieci.

Skuteczność

Osiągamy wyjątkowe rezultaty w nauczaniu.

Komunikacja

Stały kontakt email i telefoniczny z rodzicem.

Czego uczymy dzieci?

Uczymy dzieci bardzo istotnych umiejętności: nawiązywania pierwszych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności, niezależności, umiejętności okazywania emocji oraz zasad współżycia społecznego.

Te umiejętności są przecież podstawą funkcjonowania w dorosłym świecie. Poprzez zabawy staramy się wyrobić w dziecku poczucie własnej wartości, zadowolenia z samego siebie. Dzieci uczą się także przestrzegania wcześniej ustalonych reguł, ale również wzajemnej pomocy.

Jak uczymy dzieci?

Nasze przedszkolaki uczą się przez zabawę i nie spędzają czasu przed telewizorem. Wspieramy rozwój każdego dziecka w zakresie sfer: emocjonalnej, ruchowej, poznawczej oraz społecznej.

Pamiętając o tym, że każde dziecko jest inne, do każdego podchodzimy indywidualnie. Odkrywamy u dzieci oraz pomagamy rozwijać indywidualne uzdolnienia i pasje.

Nasze dzieci są szczęśliwe, bo czują się kochane, szanowane i rozumiane.

Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci?

Bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nas sprawą priorytetową. Chcemy, aby czuli Państwo, że zostawiając u nas swój największy skarb, powierzacie go w najlepsze ręce.

Aby sprostać temu trudnemu wyzwaniu, zamontowaliśmy w naszej placówce system do video-monitoringu, do którego dostęp mają tylko rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki. Po zalogowaniu się na stronę internetową umożliwi on obserwowanie na bieżąco przebiegu zajęć z udziałem Państwa pociechy.

Dbamy o odpowiednie i zdrowe żywienie dzieci, zapewniamy trzy zbilansowane posiłki w ciągu dnia, używając zdrowych, świeżych produktów.

Starannie dobieramy pracowników, nasz personel oprócz wykształcenia kierunkowego psychologiczno-pedagogicznego ma również doświadczenie w pracy z dziećmi.

Jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie, słuchając sugestii i uwag. Nauczyciele codziennie informują Państwa o samopoczuciu dziecka, jego sukcesach i ewentualnych problemach.

Aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i komfortu, stworzyliśmy ciepłe i przytulne wnętrza, pełne kolorów i ciekawych zabawek. Pomieszczenia przedszkola i jego wyposażenie są przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i odpowiednio zabezpieczone.

Dzieci otoczone są troskliwą opieką, staramy się dać im przy tym namiastkę domu.

Ramowy plan dnia pozwala uporządkować maluszkom ich świat, nie ograniczając poczucia indywidualności. Ciekawe zajęcia w jakie obfituje nasza oferta sprawiają, że nasze przedszkolaki się nie nudzą, a ich wzmożona aktywność poznawcza jest zaspakajana.

NASZA MISJA

Przedszkole powstało przede wszystkim, z ogromnej pasji jaką są dzieci. Ideą przewodnią było stworzenie takiego miejsca, w którym dzieci będą się czuły jak w domu, jednocześnie zapewniając bogatą ofertę zajęć dodatkowych, dzięki której będą mogły rozwijać swoje uzdolnienia i pasje. Nasza wykwalifikowana kadra zapewnia troskliwą opiekę, jednocześnie dbając o prawidłowy rozwój i stymulację intelektualną naszych podopiecznych.

Wiek przedszkolny charakteryzuje wzmożona aktywność poznawcza dziecka. Jest ono ciekawe świata, wciąż zadaje pytania, daje coraz to nowe wyzwania swoim opiekunom. Żeby sprostać tym wymaganiom, w przedszkolu prowadzony jest szereg zajęć edukacyjnych oraz zabaw stymulujących rozwój dziecka.

Prawidłowy rozwój i stymulacja dziecka

Wspieramy rozwój każdego dziecka w zakresie sfer:

Sfera percepcyjna

Sfera społeczna

Sfera emocjonalna

Sfera ruchowa

Sfera poznawcza

Sfera językowa