ZAKUP WYPOSAŻENIA
(pliki do pobrania)
Zapytanie ofertowe – zakup wyposażenia.
Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego – formularz cenowy.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Obowiązek informacyjny.
USŁUGA CATERINGOWA
(pliki do pobrania)
Zapytanie ofertowe – catering Edukoland.
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Formularz ofertowy
Obowiązek informacyjny.